Hopp til innhold

Om oss

Er du klar for å forbedre nettsidene dine, eller sparre på en digital tjeneste?

Kontakt oss

Vi er alltid åpen for en kaffeprat, uansett hvor løst definert utgangspunktet ditt er

Vi jobber med alt fra startups til store, komplekse organisasjoner. Fellesnevneren for prosjektene våre er at vi utforsker unike problemstillinger og legger en skreddersydd plan sammen med deg. Vi har faglig tyngde til å legge en klok plan, og erfaring nok til å endre planen når det trengs.

Kontakt oss

Anna Torgersen

Anna Torgersen

Daglig leder

anna.torgersen@trebergen.no

922 96 711

Hans Fredrik Hag

Hans Fredrik Hag

Strategi, salg og partnerskap

hans.hag@trebergen.no

975 11 620

Eksperter på digitale brukeropplevelser

Tre er et av de eldste design- og teknologibyråene i Bergen. Vi startet som Netlife Bergen i 2014, og byttet navn til Tre i 2024. 

Hos oss jobber det folk som kan:
  


UX- og UI-design

Hvordan skal tjenesten se ut og hvordan skal den brukes? Vi designer en løsning som er enkel å bruke, universelt utformet og visuelt i tråd med merkevaren din.


Brukertesting

Vi avdekker brukervennlighetsproblemer gjennom å observere brukere mens de tester tjenesten eller nettsiden. Ved å få direkte innsikt i brukeradferden kan vi skape mer intuitive og effektive løsninger.


Innholdsdesign

Vi strukturerer, skriver og organiserer innholdet til tjenesten eller nettsiden din på en måte som gjør det klart, relevant og brukervennlig for målgruppen. Å formidle merkevarens budskap på en konsistent og effektiv måte øker tilliten og konverteringsratene.


Identitetsdesign

Vi lager en sterk og gjenkjennlig merkeidentitet som treffer målgruppen og skiller seg ut i marked, ved å forme et visuelt språk som reflekterer merkevarens karakter og verdier. Dette inkluderer ofte design av logo, skrifttyper, fargepalett og grafiske elementer, og retningslinjer for hvordan den skal brukes på tvers av digitale og fysiske flater.


Tjenestedesign

Hvordan skal tjenesten møte brukernes behov og hvordan kan vi bedre brukerreisen? Vi bruker velprøvde metoder for å forbedre eksisterende, eller skape en ny tjeneste som er brukervennlig, konkurransedyktig og relevant for brukerne.


Teknologi

Vi utvikler digitale tjenester og produkter som fungerer på alle enheter, og hjelper deg med å velge teknisk løsning. Vi er teknologi-uavhengige, men er som alle bedre på noen ting. 

Klassiske teknologier som HTML, CSS og Javascript er vi eksperter på, og vi har mye erfaring med publiseringsløsninger som Sanity, Enonic, Craft, HubSpot og Webflow. Vi bygger gjerne løsningene i React, Typescript eller Twig.


Strategi og forretningsutvikling

Vi kan også kalle det businessdesign, for kjært barn har mange navn. Vi bruker designprinsipper for å utvikle forretningsstrategier, modeller og prosesser for å fremme innovasjon og verdiskaping.


Prosjektledelse

Vi planlegger, organiserer og leder folk og oppgaver for å oppnå målene innenfor budsjettet og tidsrammen vi setter sammen. Prosjektlederne våre er flinke rådgivere og har god tverrfaglig forståelse, som gjør at du kan senke skuldrene og vite at det går bra.


Slik er det å jobbe med oss

Når du kontakter Tre vil vi ikke tvinge problemstillingen din inn i satte rammer. Vårt utgangspunkt er å være nysgjerrig på deg og dine brukere, utforske, spørre og forstå. Slik finner vi den riktige tilnærmingen, og skaper gode opplevelser for deg og de som skal bruke det vi lager.

Selv om et digitalt prosjekt kan føles som å gå i ulendt terreng, sørger vi for at det føles trygt. Vi har kunnskapsbaserte verktøy og metoder du kan støtte deg på når vi går nye veier. Vi er nysgjerrige på alt det nye som skjer med teknologi, slik at vi kan rådgi deg i et uoversiktlig landskap.

Vi har opparbeidet oss mye teori og praksis som fungerer veldig bra. Les Hakkespettboka vår.


Selskapet er en del av TRY, noe som gir oss tilgang til landets ledende miljø innen kommunikasjonstjenester og -rådgivning. Slik kan vi enkelt koble på alle relevante tjenester ved behov.

En møteplass for folk og fag

Velkommen til Kong Oscars gate 66! Her har vi scene, storsal, mat og kontorplasser som du kan leie.