Hopp til innhold

Personvern

Av og til så samler vi inn og bruker data om deg.

Vi er opptatt av at du er bevisst på ditt personvern og dine digitale spor og denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi håndterer dataene vi samler inn.

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Nedenfor ser du hva vi gjør og hvorfor, og informasjon om hvordan du kan etterspørre mer info eller klage på vår håndtering.

Vi har ingen cookies på trebergen.no, men vi samler inn data om hvordan trebergen.no brukes, siden er vi godt over gjennomsnittet opptatt av å vite hvilke sider som får mest oppmerksomhet og hvilke som eventuelt kan slettes. Plausible er verktøyet vi bruker for å samle inn data. 

Personvennlig nettsideanalyse i Plausible

Vi bruker analyseverktøyet Plausible for å finne ut hvordan besøkende bruker nettsidene våre slik at vi kan optimalisere brukeropplevelsen. Plausible bruker ikke informasjonskapsler (cookies), og de sporer, samler og lagrer ikke noen personlige data. Plausible hverken lagrer eller henter ut noe data fra enhetene til besøkende.

Alle dataene som spores og samles inn, holdes fullstendig sikret, kryptert og hostes på fornybar energidrevne servere i EU.

Ved å bruke Plausible Analytics utføres all sidemåling helt anonymt, og kun de mest essensielle datapunktene måles og ingenting annet. Du kan lese mer om hvilke data Plausible samler inn i personvernerklæringen deres.

Hvilke data samler vi inn og hvorfor

Tre er opptatt av brukere, og vi er opptatt av deg som bruker av våre informasjonkanaler. Når du har lyst å delta på kurs eller arrangementer hos oss, samler vi inn opplysninger om deg og arbeidsplassen din. Da vet vi mer om hvem som kommer på besøk på ulike kurs og arrangementer.

Vi samler inn “personopplysninger”

Alt som identifiserer deg som person er en personopplysning. For eksempel kan du oppgi at du er salgsjef i en liten bedrift som heter Sau på Voss. Dette kan identifisere deg som person. Som oftest snakker vi om navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og arbeidstittel.

Vi behandler personopplysninger vi får tilgang til i samsvar med norsk lov, deriblant personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Vi spør ikke om kjønnsidentitet, etnisitet eller alder når opplysningene kan knyttes til en person.

Data du selv oppgir

Når du melder deg på et kurs eller arrangement oppgir du navn, arbeidssted og e-postadresse. Vi ber også i noen skjemaer om organisasjonsnummer, fakturaadresse og fakturareferanse. Om vi ber om betalingsinformasjon via nettside, har vi kun tilgang til forkortet betalingsinformasjon.

For å gi en god opplevelse, spør vi også om allergier og andre opplysninger som kan være viktige for deg som person. Dette kan også være informasjon om at du sitter i rullestol, har med deg servicehund eller har andre behov vi kan bistå deg med.

Vi har all informasjonen tilgjengelig i CRM-et vårt, som er Hubspot. Vi bruker dette for å sende ut praktisk informasjon i forkant, eller be om evaluering i etterkant. Kanskje vi skal sende en faktura eller presentasjonen vi holdt. Vi sletter personopplysningene automatisk 3 måneder etter at arrangementet er over. Noen opplysninger om arbeidsstedet ditt, hva du heter og hva du deltok på blir også oppbevart i vårt regnskapssystem i henhold til regnskapsloven. Disse plikter vi å beholde i 5 år.

Opplysninger vi får om du søker jobb hos oss

Vi bruker TeamTailor til å behandle både åpne og spesifikke søknader. Alle opplysningene du oppgir er personopplysninger og er taushetsbelagte. Opplysningene mellomlagres ikke i våre systemer og det er kun de som rekrutterer i Tre som har tilgang til å se søknadene. Opplysningene blir lagret hos TeamTailor til stillingen er besatt eller til du selv ber om sletting via verktøyet (om du har lagt dem til i vårt søkerregister).

Hva gjør du om du vil endre, få innsyn, be om sletting eller klage

Informasjon: Du har rett til å motta informasjon om behandling av opplysninger om deg. Opplysningene skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.

Innsyn: Du har rett til å få vår bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles og, dersom det er tilfellet, innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg og informasjon om behandlingen. Om du ønsker innsyn kan du be om å få oversikt/kopi over de opplysningene som vi behandler om deg.

Korrigering: Du har rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet eller komplettert dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige.

Sletting: Du har en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet, for eksempel når du ikke lenger har et kundeforhold til Tre eller når du trekker tilbake et samtykke. Med mindre det foreligger et lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet.

Begrensning: Du kan anmode at vi ikke sletter personopplysninger om deg om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dataportabilitet: Du kan be om å få overført personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss, til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette.

Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av personopplysninger som vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.

Protestering: Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv, dersom behandlingen baserer seg på berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. Dersom du protesterer, vil vi vurdere behandlingen i tråd med lovens krav.Hvis du mener at vi har gjort noe galt, kan vi hjelpe deg med å klage. Kontakt oss på hei@trebergen.no for å få oversikt over hva vi vet om deg. Vi kan ikke slette fakturainformasjon, for det sier revisoren og regnskapsloven at vi må beholde i minimum 5 år.