Hopp til innhold

Verdens viktigste mål

Vi laget en interaktiv selvtest for bærekraftsmål for NORAD.

Utfordring:
Hvordan øke nordmenns kunnskap om bærekraftsmålene?

Nordmenn flest ønsker å leve mer bærekraftig, men få vet hva bærekraft faktisk er. Kunne vi øke nordmenns kunnskap ved å gjøre de globale bærekraftsmålene mer personlige? 

Løsning: Gjøre dem mer personlige

Hypotesen var at gjennom å gjøre de globale målene mer personlige, ville vi fange folks interesse. Ved å bruke en "bærekraftomat" ville man enkelt få en personalisert inngang til bærekraftsmålene.

Nettsiden verdensviktigstemål.no ble markedsført digitalt og spredt i sosiale medier gjennom samarbeidspartnere i offentlig, privat og frivillig sektor. Målet var å få flest mulig brukere inn for å gjennomføre en digital test for å finne sitt personlige bærekraftsmål.

I kampanjeperioden gjennomførte 110 000 nordmenn testen og brukte i snitt 11 minutter på å lære mer om målene. Kampanjen lyktes i å aktivere nordmenn fra hele landet i alle aldersgrupper, og engasjerte dermed et representativt utvalg, tilsvarende 2 % av Norges befolkning. «Verdens viktigste mål» brukes i dag av lærere for å undervise elever om bærekraftsmålene og kampanjen lever derfor videre og fortsetter å engasjere neste generasjon.

Nettsiden er et resultat av ekte tverrfaglig arbeid og en oppdragsgiver med en klar agenda. Fageksperter innenfor atferdspsykologi, design, innhold og teknologi har jobbet sammen for å øke kunnskapen om bærekraftsmålene i befolkningen. Dette er en gjennomarbeidet digital tjeneste som slo alle mål oppdragsgiver kunne drømme om og en kampanje vi er svært stolt av å ha vært en del av.

«Verdens viktigste mål» er en vellykket kunnskapskampanje som kan dokumentere at den har økt kunnskapen i befolkningen om et komplisert og viktig tema som bærekraftsmålene.

Ikke bare klarte vi å nå Norads mål om å gjøre bærekraftsmålene mer personlig for den norske befolkningen, Norad har nå en omfattende database om 110 000 nordmenns oppfattelse og holdninger om over 60 bærekraftsutfordringer. Denne verdifulle innsikten kan bli brukt til å lage effektive utdanningskampanjer om temaet i fremtiden.

110 000 fant bærekraftsmålet sitt

  • Nettsiden fikk 110 000 nordmenn til å finne sitt egne bærekraftsmål

  • På siden brukte de besøkende i snitt 11 minutter på å lære seg mer om målene

  • Totalt fikk siden 214 000 besøk fra unike brukere og over 51% av disse fullførte testen

En spørreundersøkelse utført av uavhengig aktør gjort før og etter kampanjen viste at av alle som kan huske å ha sett kampanjen så var det:

  • 80 % av disse som kunne nevne en eller flere av FNs bærekraftsmål

  • 10 % økning i positivitet angående bærekraftsmålene

  • 16 % økning i deres forståelse av bærekraftsmålene generelt

  • 14 % økning i forståelse av bærekraftsmålene som de var mest opptatt av

Brukergrensesnitt og brukeropplevelse

Vi jobbet mye med å skape en balanse mellom tiden testen tar (antall spørsmål), samtidig som vi ønsker at testen oppleves som engasjerende og at resultatet skal være treffsikkert nok. Blir det for mange spørsmål faller folk av, men har man for få spørsmål kan resultatet bomme slik at brukeren blir skuffet.

I utformingen av spørsmålene og metodikken for å besvare de, brukte vi prinsipper innenfor atferdspsykologi og kvantitative spørreundersøkelser innenfor forskning. Målet var å sørge for så god kvalitet som mulig gjennom valg av passende skala, rekkefølge av spørsmålene, unngå at spørsmålene kunne misforstås og at vi måler det som vi var ment å måle.

Hvert bærekraftsmål har en landingsside hvor det står en beskrivelse av målet, det viser hvordan målene henger sammen, viser konkrete tips du kan gjøre og forteller om et prosjekt som Norge gjør ute i verden i tilknytning til dette målet.

Brukergrensesnittet er utformet med elementer vi kjenner fra feature-artikler for å skape en gjenkjennelighet. Det er enkelt å dele “ditt bærekraftsmål” og tipsene via sosiale medier, for å skape organisk spredning.

Animasjon er brukt for å gi inntrykk av en dynamisk side og oppfordre brukeren til å bli værende på nettsiden, og gode veier videre for å oppfordre til å lese videre om andre bærekraftsmål.

De tekniske løsningene bak bærekraftomaten

Spørsmålene er bygd opp slik at du først får 9 spørsmål. Ut ifra disse 9 spørsmålene blir du plassert i ett av tre «cluster», med vekt på enten klima, økonomisk eller sosial bærekraft. Deretter får du 15-17 spørsmål som tilhører «clusteret» du havnet i. Ut ifra disse svarene får du til sist tildelt det bærekraftsmålet du scoret høyest på. Alle spørsmålene bor i CMS-et Sanity, og svarene du avgir blir også sendt til Sanity underveis i prosessen.

Vi har også bygget et lukket dashboard som viser statistikk fra innsendingene, her kunne vi følge med på antall som gjennomførte testen, hvor mange som fikk de ulike bærekraftsmålene og hvordan dette fordelte seg basert på alder og postnummer. Dette la grunnlaget for målrettet annonsering underveis i kampanjen.

Vi tok en del valg innenfor teknologi basert på at det kunne komme mye trafikk. Teknologien vi benyttet er React som javascript-bibliotek, og vi satt opp Sentry og Pingdom i Slack for å overvåke sidene kontinuerlig. Vi valgte å deploye på Netlify fordi det er “planet-scale”. Ved stor trafikk, blir den distribuert videre, og vi risikerte ikke at en server gikk ned.

Det er mye grafikk på sidene og vi brukte endel SVG-filer for å redusere lastetid og ha mulighet til å animere grafikken med CSS-animasjoner. I tillegg brukte vi React-biblioteket Framer Motion som lot oss bruke animasjoner på overganger mellom sidene. Målet var at det skulle være behagelig å bruke grensesnittet, uten at animasjonene kommer i veien for gjennomføringen.

Har du også lyst til å jobbe med oss? Ta kontakt, så finner vi ut av det.

Hans Fredrik Hag

Hans Fredrik Hag

Strategi, salg og partnerskap

hans.hag@trebergen.no

975 11 620

Anna Torgersen

Anna Torgersen

Daglig leder

anna.torgersen@trebergen.no

922 96 711